Yükleniyor...

Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

İş dünyasında başarıya götüren şey; ne tek başına insan, ne de tek başına sistemdir…

Bahadır Özgün

Başarının sırrı “organizasyon kültürü” dür.

Organizasyon kültürü bir organizasyondaki tüm unsurları içermektedir.

Üst yönetim, çalışanlar, araç-gereç, sistem, çevre gibi tüm bu unsurların  hiç biri tek başına bir organizasyonu başarıya götüremez.  Çok iyi yetişmiş, kalifiye insan gücü kendisine değer vermeyen, motive etmeyen, takdir etmeyen ve ödüllendirmeyen bir yönetimde yüksek performans gösteremez.

Üst yönetimin vizyon ve misyon sahibi olması ise çok önemlidir. Vizyon olmadan misyon olmaz, misyon olmadan da gerçekleştirilmesi öngörülen hedefe yani vizyona ulaşılamaz.

Organizasyondaki sistem ve bu sistemin kuralları ise çok önemlidir. Oyunun kurallarının açık ve adil olarak belirlenmediği hiç bir organizasyon mucizevi bir başarıyı yakalayamaz. İyi bir oyun için hem oyuncuların hem de oyunun kurallarının iyi oluşturulması gerekir.

Özetle, insan kalitesi ve sistem (kural) kalitesi olmadan yüksek performans ve başarı sadece hayaldir.

Bu noktadan hareketle EB Strateji olarak hedefimiz, hizmet verdiğimiz firmalarımıza organizasyon sistemleri oluşturarak, marka yapılanmaları ve stratejik planlama hizmetleri vererek iş dünyasına kalıcı etki yaratmaktır…


Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

Stratejik Planlama

Stratejik planlama, bir kuruluşun eldeki olanaklar ile ulaşmayı arzu ettiği duruma ilişkin tanımlarını, bu duruma ulaşmada kat edeceği aşamaları ve bu yöndeki adımlarının sonuçlarını izlemedeki temel kıstaslarını belirleme sistematiğidir. Stratejik planlama çalışmalarımız kapsamında öncelikle firmaların ne durumda olduğu, neler yapıp neler yapmadıkları ve tüm bunları niçin yapıp/yapmadıklarının detaylı olarak belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmalar sonrası geleceğe hangi adımlar ile yürünebileceği konusunda rehberlik ederek temel karar ve eylemlerin, disiplinli bir şekilde ortaya konması çalışmalarından oluşmaktadır.

Marka Yapılandırma

Marka günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne bir kimlik ve kişilik katan, tüketicilerin algılarıyla şekillenen, ürün tercihlerinde tüketicilere rehberlik eden bir işletme varlığı olarak karşımıza çıkar. Markalar, işletme ile tüketici/alıcı arasında ilişkiyi oluşturan, şekillendiren bir araçtır. Ayrıca günümüzde işletmelerin entelektüel sermayeleri içerisinde değerlendirilen markalar, ürünlerden bağımsız bir ticari varlık haline gelmiştir. İşte bu çerçevede marka oluşturma süreçleri işletmenin neredeyse tamamının katılımını gerektiren bir dizi eylem gerektirmektedir. Firmamız gerek var olan, gerekse yeni oluşturulan marka yapılandırma çalışmalarınızda sizlere yol arkadaşlığı ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yeni Projeler

Firmamız müşterilerimiz için gerek kendi fikirleri, gerekse bizlerin kendilerine sunduğu iş fikirlerine ait iş kurma süreçlerinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemektedir. İş planlamalarımız kapsamında vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında; girişimcilerimizin özellikleri ve hedeflerini, uygulanacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını, hedeflediği piyasanın özelliklerini, müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri, kurulacak işletmenin teknik sistemlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretimi ve satış planlarını, işletmenin finansal hareketlerinin nasıl olması gerektiğini sizler için belirlemekteyiz…