Yükleniyor...

Marka Olmak…

Anasayfa / Ekonomi / Marka Olmak…

Kim ne derse desin, marka özel ve vazgeçilmezdir…

Markalar piyasaya çıkardıkları her üründe, yaptıkları her faaliyette vazgeçilmezdirler…

 

 

 

Markalar bir şeyleri farklı yapar ve her yaptıkları gazete ve dergilerde haber olur, sosyal mecralarda paylaşılma rekorları kırar…

Peki, markalar ne yapar da, ürünlerini kullananlar kendilerini “o kabilenin” insanları gibi hissederler..?

Her yere ve her şeye harcadığımız paranın kuruşunu hesap ederken, neden bu markalara ödenen paraya hiç acınmaz..?

Güçlü markaların insanların hayatında bu kadar önemli bir yer kaplamasının arkasında çok derin ve kalıcı bağlar vardır. Bu markalar, sadece ürünleri ya da reklamlarıyla değil, hayata bakışları, felsefeleri, değerleri; nasıl bir kimliğe ve kişiliğe sahip oldukları; nereden geldikleri, nereye gitmek istedikleri; dostları ve düşmanlarıyla farklı bir duruş sergiler, insanları kendi yanlarına çekerler.

Patric Hanlon’a göre, güçlü markaların insanları kendilerine çekmelerinin arkasında önemli bazı ortak noktalar vardır.

1.Yaradılış Öyküsü:

Güçlü bir marka olmanın en önemli unsurlarından biri, yaradılış öyküsünü çok iyi anlatılabilmiş olmasıdır. Markanın nerede, ne zaman, nasıl hayata gözlerini açtığını; hangi yollardan ve zorluklardan geçerek bugünlere ulaştığını iyi anlatması gerekir. Bir marka kendi varoluş öyküsünü iyi anlattığı ölçüde insanlarla güçlü bağlar kurar.

İnsanları etrafında birleştirmek isteyen bir markanın kendi özgün hikayesini, başta çalışanlar ve müşteriler olmak üzere bütün değer ortaklarına anlatması gerekir. Markalar varoluş  öykülerini paylaşıp, bu öyküleri insanlara benimsettikçe, onların hayatlarında yer ederler.

2.Felsefe:

Her güçlü markanın bir dünya görüşü, bir felsefesi; hayata dair bir tavrı ve tutumu vardır. Bu felsefe, markanın rekabetten farkını anlatır. Bu felsefe markanın bütün davranışlarına yön verir; ne yapıp ne yapmayacağını anlatır.

Marka temel duruşunu,  nasıl bir misyona sahip olduğunu kısa ve özlü bir şekilde anlatarak, insanların kendisine neden inanmaları gerektiğini, neden onunla yoldaş olmaları gerektiğini ifade eder. Bir marka, kendi hayat görüşünü insanlara anlatabildiği ölçüde, onların hayatlarında kalıcı olur.

3.Simgeler:

Her güçlü markanın, insanların hafızasına kazınan güçlü simgeleri vardır. Bu simgeler, bir renk, bir amblem, bir logo, bir ambalaj, bir bina, bir mekan, bir form olabilir. Markalar kendi kimliklerini, sadece isimler ve sözlerle değil, bu tür görsel ikonlarla da anlatırlar. Nasıl bir bayrak, insanları bir araya getiriyorsa, güçlü markalar da “bayraklaşmış” logoları, amblemleri ve biçimleriyle (formlarıyla) hayranlarını kendilerine çekerler.

Güçlü markaların değerler dünyasıyla, simgeler dünyası uyum içinde olur. İnsanların estetik anlayışlarına hitap eden güçlü bir görsellik, markaya farklılık ve ayrıcalık sağlar; varoluş  öyküsünü ve felsefesini anlatmasını kolaylaştırır. Güçlü markalar, insanlara değdikleri her noktada, simgelerin gücünü kendi lehlerine kullanırlar. Marka simgeler dünyası aracılığıyla insanların duyularına dokunur, onlara yaşattıkları deneyimi zenginleştirirler.

4.Ritüeller:

Bütün güçlü markalar, insanların her gün tekrarladıkları, onların “günlük törenleri” haline gelmiş davranışlarının bir parçası olurlar. Süt ve süt ürünleri markaları insanların kahvaltılarının ayrılmaz bir parçası olur; akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar insanların bütün gününe eşlik eder; kadınların çantaları ve kozmetik ürünleri, erkeklerin tıraş bıçakları… Bütün güçlü markalar, insanların hayatlarına “sızarlar” ve onların alışkanlıklarının bir parçası olurlar. Zamanla bu markalar, insanların hayatlarında önemli hatta vazgeçilmez olurlar. Markalar insanların ritüelleriyle bütünleşerek sadakat yaratırlar.

5.Dostlar ve Düşmanlar:

Güçlü markalar neye inandıkları kadar, neyin karşısında olduklarını da açıkça ifade ederler. Bu marklar, “griliklere” teslim olmak yerine, olayları, insanları ve fikirleri birbirinden siyahla beyaz gibi ayırıp kendi duruşlarını belirginleştirirler. Güçlü markalar bu ayrımı, yaratıcılıkla yaparak insanlara “ne olmadıklarını” söyleyip  “ne olduklarını” anlatırlar. Bu sayede kendi takipçilerinin kendi yanlarında saf tutmalarını sağlarlar.

6.Kutsal kelimeler:

Güçlü markanın kendilerine özgü kelimeleri, kendine has bir kelime hazneleri vardır. İnsanlar böyle bir markanın dünyasına girince, markanın kendine has bir dili olduğu izlenimine kapılırlar.  Bu markalar, özgün dilleri sayesinde, kendilerini diğer markalardan ayırt ederler. İnsanlar marka dilini kullanmaya başlayıp zamanla bu dili benimsedikçe, kendilerini markaya daha yakın hissederler.  Ortak dil, beraberinde ortak bir kültür ve düşünce biçimi de yarattığı için, insanlar markaya daha çok bağlanırlar. Nasıl aynı dili konuşan, aynı şeylere tepki gösteren insanlar, aynı takımın parçası olurlarsa, markanın kendine has dilini konuşan insanlar da, o markanın etrafında bir topluluk oluştururlar.

7.Lider:

Her güçlü markanın bir lideri vardır. Lider, markanın vizyonunu, değerlerini, dostunu, düşmanını dile getiren, kültürünü temsil eden ve bu sayede insanları markanın etrafından toplayan kişidir. Lider, marka etrafındaki insanları ortak değerler etrafında  bütünleştirir, iletişime insani ve sıcak bir boyut katar; insanlara güven verir, çalışanlara yön gösterir. Lider, güçlü bir şekilde ifade ettiği vizyonu ile bütün paydaşlara ilham verir.

Markalar insanlar tarafından sahiplenildiği ölçüde güçlenirler. Bir markayı insanların benimsemesi, o markaya ilgi duymaları, o markaya sadakat gösterip o markanın etrafında bir topluluk oluşturmaları kendiliğinden olmaz. Bütün bunları gerçekleştirmek için markanın bilinçli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Markanın rekabetten farklılaşıp, insanların hayatlarında vazgeçilmez olması, ancak böyle bir bilinçle yönetilmesiyle mümkün olur.

8.Uygulama ve Yönetim:

Yukarıda belirtilen koşullar olmazsa olmazlardır ama marka yaratma sürecini ve yaratılan marka değerinin yönetilmesi en önemli noktadır. İşte en önemli marka için en önemli kriterde budur…


edgedoll.com

Comments(0)

Leave a Comment