Yükleniyor...

Yurtdışı Pazar Araştırması

Anasayfa / Ekonomi / Yurtdışı Pazar Araştırması

Müşterilerimizin dış pazarlara sunmayı arzu ettikleri ürünlerini çok daha etkili bir şekilde sunabilmeleri ve hedef pazarlarını belirleyebilmeleri için ayrıntılı bir şekilde pazarı araştırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki, iyi bir pazar araştırmasıyla işletmeler ürünlerine olan talebi ve ürünün hedef pazarda göstereceği performansı kolayca tahmin edebilirler ve kâr odaklı çalışmalar yaparak hedefe çok daha kesin bir şekilde ulaşabilirler.

Özellikle dış pazarı demografik, coğrafi, politik, ekonomik, yasal yapılarına ve ürün potansiyeline göre bölümlere ayırarak ayrıntılı bir biçimde incelemekteyiz. Ülke nüfusunun ne kadarının kentte veya kırsal kesimde yaşadığını belirliyor, hedef kitle olarak belirleyeceğiniz yaş grubunun nüfus içerisindeki payını, coğrafi yapıyla ilgili ürünü etkileyecek iklim değişikliklerine kadar araştırmalarımızı detaylandırıyoruz.

Dış pazarlarda karşılaşabileceğimiz ulaşım ve haberleşme alt yapısı yeterliliği gibi birçok yerel ve idari işleyişle birlikte, ülkenin politik yapısını da sizler için mercek altına alıyor ve devletin özel sektör iş bağlantılarına ne oranda müdahale ettiğini, özel sektöre ne oranda destek olup olmadığını araştırın sizlere detaylı olarak sunuyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte gerekli temaslarda sizlere danışmanlık da verebilmekteyiz.

İhracat ve ithalatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etme konusunda ülkenin tavrını çok önemli bir belirleyicidir. Ayrıca politik sistemin düzenli veya değişken olması da yapılan ihracatı ciddi anlamda etkilemektedir. Ülkenin ekonomik yapısını incelerken ülkenin ithalat ihracat oranı, enflasyon oranı, pazar ve kambiyo mevzuatı ve kişilerin gelir düzeyleri hakkında bilgileri sizler için toplamaktayız.

Yasal yapıyı araştırırken ülkenin ticari düzenlemeleri, vergi yasaları ve ticaret hukuku konularında arzu ettiğiniz yönde bilgi toplayıp, hukukçularımız ile sizlere rehberlik de edebilmekteyiz.

Ve tabii ki pazara sunacağınız ürüne olan talebi ve rakiplerinizi de sizler için araştırıyoruz. İhracatı gerçekleştireceğiniz ülkeyle ilgili yapılan ayrıntılı araştırma sonrasında pazarda kalıcı ve başarılı olma olasılığınızı en yüksek seviyede tutmaya çalışmaktayız.

İhracat yapmaya karar verdiyseniz veya mevcut ihracatlerınızın dışında yeni ülkelerde de şansınızı denemek istiyorsanız pazar araştırması yapmak ürünün yabancı pazarlara girebilmesi için çok büyük önem taşır. Yeni bir ülke pazarında ürünün yalnızca etiketinin değişmesi gerekebileceği gibi, içerik ve ambalaj değişimi de gerekebilir. Her ülkenin zevklerinin, kullanım alışkanlıklarının ve standartlarının farklı olduğu unutulmamalıdır. Aksi takdirde küçük ayrıntılar gümrükten malın geri çevrilmesinden, malın satılıp ithalatçı ülkedeki satıcının raflarına konup, yapılan tetkiklerde uygunsuz çıkıp size geri gönderilmesine kadar pek çok sıkıntı doğurabilir.

Her ülke ve pazar için ürünle ilgili yapılması gereken değişiklikleri (ya da en azından değişiklik gerektirip gerektirmediğini) ve alınması gereken belge ve sertifikaları önceden detaylı bir şekilde sizler için araştırıyoruz. Çünkü bu tür ayrıntılar maliyetlerin ve ihraç fiyatlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için de hayati bir önem taşır.


edgedoll.com

Comments(0)

Leave a Comment